TIP

Elektronická evidence tržeb a dotyková pokladní kasa?

více informací

Vodohospodářské společnosti Benešov, s. r. o.

Zakázka 1) – zákaznický a fakturační systém
 
Termín realizace:   30.9.2010 -  30.10.2011. 
V době 1.11.2009 – 31.3.2010 firma VHS Benešov provedla výběrové řízení na dodavatele externího zákaznického a fakturačního informačního systému, který bylo v té době nutné modernizovat. Celkem byly vyhodnoceny zákaznické systémy ORSOFT , USYS, a varianta vlastního vývoje s firmou Software OK Příbram.  Po vyhodnocení nákladů v poměru s užitnou hodnotou a znalosti servisní podpory Software OK Příbram firma VHS Benešov vybrala Software OK Příbram.
 
Základním úkolem bylo vytvořit integrovaný zákaznický program do stávajícího ekonomického a účetního systému, převzetí zákaznických dat ze starého zákaznického programu a jejich import do nového programu. Jednalo se o zcela nový produkt, kdy se Dodavatel muset vypořádat se všemi specifiky střední vodohospodářské firmy, jako například 8 000 tisíc faktur a záloh za měsíc; evidence stáří vodoměrů a jejich cejchu; vytvoření reportů dle požadavků VHS a jejich jednoduchá konverze do tabulkového editoru; napojení nového zákaznického programu do stávajících systémů (systém řízení cenových kalkulací, hlavní kniha a její saldokontní účty).
Celá realizace zakázky proběhla za plného provozu bez omezení provozu ve VHS Benešov.
 
VHS Benešov po dokončení základního zákaznického a fakturačního modulu zadala Dodavateli další zakázky.    
 
1) Ekonomickým systémem se mimo jiné rozumí unikátní softwarové řešení pro řízení a správu více jak 100 cenových kalkulací a nákladových a výnosových středisek. 
 
Zakázka 2
 
Termín realizace:   úkol 1) 1.12.2011 – 31.3.2012
                                  úkol 2) 1.6.2012 – 31.12.2012
                                  úkol 3) 1.4.2013 – 30.9.2013
 
Základním úkolem bylo přizpůsobit nový integrovaný zákaznický program specifickým požadavkům VHS Benešov. 
 
1) Jednalo se o úkol: hromadně ve velkém množství vystavovat doklady na zálohové platby za vodné a stočné v době mezi odečty včetně specifického účetního a daňového řešení, podle požadavků a algoritmů objednatele. 
2) Napojení elektronických zařízení sloužících k odečtům vodoměrů na fakturační a zákaznický program za účelem přenosu dat a omezení ručního zadávání a snížení rizika manuálních chyb, zde byla nutné mimo jiné, aby Software OK Příbram spolupracoval s další externí firmou (dodavatelem elektronických zařízení pro odečty) a přizpůsobil své softwarové řešení programovému vybavení elektronických odečítacích zařízení. 
3) Vytvoření programové nadstavby pro sledování efektivnosti vymáhání upomínek a sledování splácení splátkových kalendářů dlužníky.         
 
Obě zakázky probíhaly bez problémů, za každou stranu byly definovány zodpovědné osoby za realizaci zakázky.
 
 
Ing.Michal Macháček, finanční ředitel
VHS Benešov
 
Chcete dostávat nejnovější informace z IMES ?
Jednoduše se přihlašte k odběru zadáním Vaší e-mailové adresy a odesláním.
Načítám, prosím vydržte...