TIP

IMES.cz je na trhu již více než 25 Let !

více informací

Vapas a.s.

IMES na cestách

Firma VAPAS, a.s. je dopravní společnost se širokým spektrem služeb. Firma má několik středisek po České republice. Vozový park společnosti VAPAS tvoří v současné době zhruba 130 nákladních automobilů. Všechna vozidla jsou vybavena GPS sledováním. 
 
 
Situace
Jelikož možnosti předchozího systému byly už značně omezené, rozhodla se společnost VAPAS k přechodu na informační systém IMES. 
 

Cíle řešení

Centralizovat zpracování včetně vzdáleného připojení všech středisek
Zefektivnit reporting výsledků hospodaření firmy
Zajistit elektronickou komunikaci s partnery  (objednávky, smlouvy,…..)
Snížit náklady na lidské zdroje
Eliminovat duplicitní zpracování a optimalizovat prvotní zadávání dat
Sledovat a vyhodnocovat používaná vozidla pomocí systému GPS
Získat permanentní a okamžitou kontrolu nad hospodařením všech středisek
Vytvořit platformu pro další individuální programová řešení 
 

Implementace systému

Na základě odsouhlasené analýzy implementace došlo k zahájení ostrého zpracování klíčových modulů. Zároveň proběhlo připojení všech středisek. Průběžně se připravovaly další moduly dle požadavků zákazníka. Konkrétně se jedná o reportingový systém vytíženosti a rentability jednotlivých vozidel. Dále Cash-Flow, evidence vozidel, evidence řidičova materiálu, hodnocení obchodních případů, evidence a hodnocení pojistných událostí, evidence pohledávek a závazků se zaměřením na dopravní problematiku, spotřebu PHM. 
V další fázi došlo k implementaci mezd a osobní evidence. Mzdy se automaticky generují z vyfakturovaných hodnot řidičů, docházky a rozborů. V rámci rozvoje systému přistoupila společnost k řešení evidence “Smluv na přepravu“ s následným rozesíláním zákazníkům elektronickou formou. Také se evidují požadavky a vyřízení oprav na dodavatelské firmy. U vystavování faktur došlo k mnohem širšímu využití procentuálních i hodnotových slev a přirážek. 
 

Komunikace s okolím

V modulu zásoby bylo zprovozněno interaktivní přenášení výdejek za PHM ze systému winmiss, který je provozován na vlastní čerpací stanici,  a následného generování faktur vystavených.
Rovněž došlo k datovému napojení  faktoringu  dle požadavků faktoringové firmy (vystavování a příjem faktur).
Pro dopravní firmu je důležité napojení Imesu na logistický systém Logenius (sledování vozidel pomocí GPS). Ve mzdách se importují přímo z dopravního systému veškeré úkolové mzdy, příplatky za přesčas a práci v noci.  V knize faktur vystavené faktury za dopravu. Dále faktury za mýto a PHM s interaktivním  zápisem do příjemek a výdejek do zásob.
 

Přínosy řešení IMES

Hlavním přínosem byla integrace řešení a zautomatizování klíčových procesů a urychlení agendy hlavně v obdobích kampaní. Tím se dosáhlo úspory mzdové síly na poloviční stav k velikosti firmy. 
Díky systému IMES se také výrazně vylepšil reporting aktuálních výsledků a dohled nad platební morálkou zákazníků. 
 

Technologie a statistika

Informační systém IMES v současné době využívá cca 60 uživatelů na všech stupních struktury společnosti. IMES je provozován na centrálním serveru s 4-jádrovým procesorem Xeon, 8 GB RAM, využívá databázi Microsoft SQL Server 2008 a operační systém Microsoft Windows Server. Stanice jsou klasické, nejčastěji s operačním systémem Windows XP, Vista nebo 7. Vzdálená střediska se připojují terminálovým způsobem. Aktuálně se v IMESu ročně ukládá cca 550.000 záznamů. Veškerá historická data jsou kdykoliv oprávněným uživatelům k dispozici.

Dodavatel IS IMES

Software OK Příbram, s.r.o. je česká softwarová společnost, která se více než 20 let zabývá vývojem a aplikací podnikových  informačních systémů. 
Disponuje rozsáhlou sítí aplikačních pracovníků.    
 
 
Chcete dostávat nejnovější informace z IMES ?
Jednoduše se přihlašte k odběru zadáním Vaší e-mailové adresy a odesláním.
Načítám, prosím vydržte...